Name:Kazunori Nobeta
Birthday:1969.4.25 (Age 47)
Blood Type:A
Home Town:Tokyo
 
Music:Ritchie Blackmore/Whitesnake/Aerosmith
Love:Motorcycle